KRŠĆANSKI INTELEKTUALAC

 

 

Ted i Maureen Flynn: Grmljavina pravde (6.)

Adolfo Asnaghi: Ljubavnik Sofije (život i djelo V. S. Solovljeva) (2.)

Ona je gledala anđele (životopis majke Gabriele Bitterlich) (7.)

Giorgio Papasogli: Ovi građani…Blaženi Alojzije i Marija Beltrame Quattrocchi (9.)

Život Anne Katarine Emmerich (6.)

Hubertus Lutterbach: Bonifacije s mačem i evanđeljem

Bernard Howells: Ogledalo-štit Perzeja: na tragovima Camille Claudel u djelu njezina brata

Židovi suprotivu Cionizma (2.)

B. Malešević: Što je Holokaust? - Židovi suprotivu Cionizma (skup tekstova s Interneta): 

Cionisti ubijaju doktora Jakova Dehaana 1. srpnja 1924. - Pisma rabina: Rabin Cadok Hakohen iz Lublina

William Doino: Čija su djeca? (Papa Pio XII. i židovska djeca) – Ronald J. Rychlak: Navala suđenja – Mary Jo Anderson: Pio XII. branitelj europskih Židova – Hitlerov plan da kindapira Papu učinio je neke da zanijeme – George Morton: Židovi i Crkva: dva pristupa