TRIJUMF DVAJU SRDACA  XXVIII  

 

P. Paul Maria Sigl: Naziv Majka i Gospa svih naroda

S. Josefa Menendez: Put Božanske Ljubavi (19.)

P. Germano di S. Stanislao: Sv. Gabrijel od Žalosne Gospe – student pasionista (16.)

Iscjelitelj fra Ilija – Fiorella Turolli: Anđeo sa stigmama se zaustavio u mojoj kući – Misterij Svjetla

Alfons Sarrach: Govor Ruža (ukazanja u Heroldsbachu kraj Bamberga)

Apostolska ruža