VIJESTI

 
 
Fatima- Europa 2017 – Zasadih Svoj Vinograd: Austrija – Njemačka - Švicarska
 
Dr. Branimir Lukšić – in memoriam: Zvijezde spasa
 
Vinko Juzbašić: Varšava i Krakov - Tragom triju poljskih svetacâ

B. Malešević: Hrvatska mladost 20. stoljeća (2.)

Duhovna djeca oca Pija – Marianna Iafelice: Erminia Gargani

Ostale vijesti – pisma